Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của Immunepath-IP® trên động vật thực nghiệm

  • Đinh Thị Thu Hằng
  • Phạm Thị Vân Anh
  • Đỗ Hoành Quân
  • Trần Quốc Tuấn

Tóm tắt

Immunepath-IP®là một chế phẩm được chiết xuất từ vách tế bào vi khuẩn Lactobacillus paracasei. Hiệu quả hỗ trợ hệ miễn dịch của L. paracasei đã được chứng minh trong nhiều y văn trên thế giới; tuy nhiên, ở Việt Nam cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu đánh giá về tác dụng trên miễn dịch của các chiết xuất từ vách chủng vi khuẩn này. Vì vậy tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng kích thích miễn dịch của Immunepath-IP® trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid.

Nguyên liệu

- Chế phẩm Immunepath-IP®(viết tắt IP®) sản xuất tại Viện Thực phẩm Chức năng.

- Chuột nhắt trắng chủng Swissdo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu

- Xét nghiệm chức năng miễn dịch: Trọng lượng lách, tuyến ức tương đối; xét nghiệm vi thể lách và tuyến ức; số lượng bạch cầu chung; phản ứng bì với kháng nguyên OA; định lượng IL1-a, IL-6, IL-12 và IFN-α ở máu ngoại vi.

- Phân tích và xử lý số liệu: Xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2007, kiểm định theo test T-Student.

Kết quả

Immunepath-IP® các liều 72 mg/kg, 216 mg/kg và 432 mg/kg uống liên tục trong 7 ngày có xu hướng kích thích miễn dịch trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch cấp tính bằng CY liều 200 mg/kg thông qua các chỉ số: Immunepath-IP® liều 72 mg/kg làm tăng đáp ứng miễn dịch tế bào: tăng rõ rệt số lượng BC Lympho, BCTT, tăng phản ứng bì với kháng nguyên OA so với lô mô hình, giảm nồng độ IL1-a, IL-6, IL-12 và IFN-α. Immunepath-IP® liều 216 mg/kg làm tăng số lượng bạch cầu trong máu ngoại vi so với lô mô hình, tăng rõ rệt số lượng BC Lympho, giảm nồng độ IL1-a, IL-6 và IL-12. Immunepath-IP® cả 3 liều giúp cải thiện tổn thương gây ra do cyclophosphamid so với lô mô hình, trong đó ở lô Immunepath-IP® liều 216 mg/kg và 432 mg/kg đã xuất hiện những cá thể có hình ảnh vi thể tuyến ức trở về bình thường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-06-19
Chuyên mục
BÀI BÁO