Đánh giá tác dụng bảo vệ gan, chống oxy hóa của loài Gynostemma burmanicum King ex Chakrav. var molle C. Y. Wu.

  • Thân Thị Kiều My
  • Phạm Thanh Kỳ
  • Nguyễn Thị Vân An

Tóm tắt

Giảo cổ lam (GCL) Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. đã có một số công bố về tác dụng như hạ cholesterol, hạ đường huyết, tăng cường đáp ứng miễn dịch, ức chế khối u, bảo vệ gan- chống oxy hóa. Loài Gynostemma burmanicum King ex Chakrav. thu hái tại tỉnh Bắc Kạn đã được nghiên cứu về thành phần hóa học, độc tính cấp và một số tác dụng sinh học. Bài báo này trình bày về tác dụng bảo vệ gan, chống oxy hóa của cao chiết chứa saponin loài Gynostemma burmanicum thu hái ở Bắc Cạn.

Nguyên liệu

Dược liệu nghiên cứu thu hái tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vào tháng 5 năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu

- Chiết xuất: Sử dụng dung môi ethanol 70 %, ngâm chiết với dược liệu ở nhiệt độ phòng.

- Định tính: Định tính các nhóm chất bằng thuốc thử chung.

- Định lượng: Định lượng saponin toàn phần bằng phương pháp đo quan

- Đánh giá tác dụng bảo vệ gan chống oxy hóa

Kết luận          

Bằng các phản ứng hóa học, quan sát hiện tượng tạo bọt, hiện tượng phá huyết và sắc ký lớp mỏng đã xác định saponin là thành phần chính trong cắn chiết nước từ loài Gynostemma burmanicum King et Chakrav. var molle C. Y. Wu (Giảo cổ lam Miến Điện) thu hái ở Bắc Kạn.

Bằng phương pháp đo quang đã xác định được hàm lượng saponin trong dược liệu khô là 5,02 %, trong cắn chiết nước là 9,08 %.

Phần cắn nước giàu saponin loài Gynostemma burmanicum King et Chakrav. var molle C. Y. Wu với liều tương đương 4 g và 20 g dược liệu/kg cân nặng chuột đều làm giảm rõ rệt hoạt độ AST, ALT trong máu và MDA trong dịch đồng thể gan chuột so với lô mô hình (p < 0,05), thể hiện rõ tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của loài giảo cổ lam Gynostemma burmanicum King et Chakrav. var molle C. Y. Wu..

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT