Nghiên cứu đánh giá một số đặc tính của nano niosome mang rutin và dịch chiết gel lô hội

  • Trần Thị Hải Yến
  • Hoàng Thị Hiền
  • Nguyễn Thị Thanh Duyên

Tóm tắt

Rutin hay còn gọi là vitamin P, là một flavonoid tự nhiên có tính chất chống oxi hóa, trẻ hóa làn da, và tiềm năng ứng dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. Niosome với cấu trúc nang, với lớp vỏ kép cấu tạo gồm chất diện hoạt không ion hóa bao bọc lõi nước bên trong có khả năng mang dược chất thân nước và dược chất thân dầu. Ngoài ra, với kích thước nhỏ và linh động, niosome có tác dụng cải thiện tính thấm của dược chất qua da. Trong nghiên cứu trước của nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng công thức niosome rutin-lô hội bằng phương pháp hydrat hóa film kết hợp siêu âm để làm giảm kích thước tiểu phân. Tuy nhiên, các đặc tính về nhiệt và khả năng thấm thuốc vào trong da của tiểu phân nano niosome chưa được đánh giá. Do đó, trong nghiên cứu này, niosome rutin - lô hội được tiếp tục đánh giá hình thái bằng hiển vi điện tử quét, phổ hồng ngoại, phân tích nhiệt quét vi sai và khả năng tích lũy trong da bằng thử nghiệm ex-vivo.

Nguyên liệu

Rutin được mua từ Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà (Việt Nam), cholesterol được MP Biomedicals North America (Mỹ) cung cấp, Span 60 (Singapore), natri carboxymethyl cellulose, methanol, glycerin (Trung Quốc), methanol sắc ký từ hãng J. T. Baker (Mỹ). Nước tinh khiết được điều chế tại phòng thí nghiệm, Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu

            - Phương pháp chiết xuất gel lô hội

- Niosome rutin-lô hội được bào chế bằng phương pháp hydrat hóa màng film

- Đánh giá một số đặc tính tiểu phân niosome rutin

- Phương pháp định lượng rutin trong hỗn dịch niosome bằng phương pháp hấp thụ UV-Vis

- Phương pháp định lượng rutin bằng phương pháp HPLC

- Bào chế hydrogel chứa niosome rutin-lô hội 0,25 %

- Bào chế hydrogel lô hội chứa rutin 0,25 %

- Hình thái tiểu phân niosome rutin

- Đánh giá một số đặc tính vật lý của niosome rutin-lô hội

- Đánh giá lượng dược chất lưu trữ trên da của gel lô hội chứa niosome rutin-lô hội 0,25 % bằng thử nghiệm ex-vivo

Kết luận 

Tiểu phân niosome rutin-lô hội hình cầu, tương đối đồng đều, có đường kính khỏang 150 nm. Kết quả phổ hồng ngoại cho thấy có liên kết hydro giữa rutin và Span 60 và cholesterol. Phân tích nhệt vi sai cho thấy dược chất rutin phân tán dưới dạng phân tử trong tiểu phân niosome. Nghiên cứu ex-vivo trên da chuột cho thấy gel niosome rutin-lô hội có kích thước 48 µm và 160 nm, tăng lượng rutin lưu trữ trong da cao gấp 1,4 lần và 6 lần so với gel lô hội chứa rutin nguyên liệu. Kết quả này cho thấy, niosome rutin kết hợp lô hội có tiềm năng ứng dụng trong các chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT