NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • HUỲNH VĂN SINH
  • NGUYỄN THỊ LỘC UYỂN
Từ khóa: Biến đổi, gia đình, nghĩa tình, nông thôn mới, xã hội

Tóm tắt

Các mối quan hệ gia đình, xã hội của người nông dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được hình thành dựa trên sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, khắc chế và dần thích nghi môi trường thiên nhiên và xã hội của vùng đất mới, tạo nên phong cách đặc trưng con người luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Trải qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) ở TP.HCM, những biến đổi trong quan hệ gia đình, xã hội thích nghi với Chương trình xây dựng NTM luôn thể hiện đức tính vốn có của người nông dân yêu thương, giúp đỡ nhau cùng nhau vượt khó, có ý chí làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21