SẢN PHẨM THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

  • KIẾN THỊ HUỆ
Từ khóa: Thiết kế truyền thông, nhận diện thương hiệu, thiết kế đồ họa

Tóm tắt

Trong xã hội hiện đại, luôn có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, tổ chức nên rất cần các sản phẩm truyền thông quảng bá để tiếp cận tới khách hàng mục tiêu và quảng cáo sản phẩm/dịch vụ. Các sản phẩm truyền thông rất đa dạng từ in ấn tới trực tuyến trên các phương tiện truyền thông khác nhau mang đến nhiều cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp. Mục tiêu của các thiết kế truyền thông là để quảng bá, bán hàng, để tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh, nhằm thúc đẩy các nhận thức liên quan đến thương hiệu, giữ cho thương hiệu phát triển. Vì vậy vai trò của thiết kế truyền thông trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp là vô cùng quan trọng khi truyền tải các thông điệp, quảng bá hình ảnh và góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp/tổ chức. Từ đó đặt ra vấn đề cho các nhà thiết kế đồ họa đó là khi áp dụng nhận diện thương hiệu trong thiết kế truyền thông cần duy trì sự nhất quán và bám sát các tiêu chí, quy chuẩn trong nhận diện thương hiệu, nhằm thỏa mãn thẩm mỹ thị giác và bản sắc thương hiệu trên mọi thiết kế truyền thông.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21