SOẠN ĐỆM CA KHÚC VIẾT VỀ LÀO CAI MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA

  • ĐỖ XUÂN QUỲNH
Từ khóa: Soạn đệm, ca khúc, âm hưởng dân ca

Tóm tắt

Ca khúc viết về Lào Cai có nhiều bài mang âm hưởng dân ca của nhiều dân tộc ít người sinh sống ở tỉnh Lào Cai như Tày, Nùng, H'Mông, Dao, Phù Lá, Hà Nhì… Tuy vậy, khi soạn đệm các bài hát dân ca hay có màu sắc dân ca viết về Lào Cai, học sinh Trung cấp Organ của Trường Cao đẳng Lào Cai còn có những lúng túng như cách sử dụng hòa âm, điệu thức, cách xử lý các phần dạo… chưa rõ tính chất âm nhạc vùng miền. Chính vì vậy, trong bài viết này, tác giả nêu một số biện pháp dạy học soạn đệm ca khúc viết về Lào Cai mang âm hưởng dân ca cho học sinh hệ Trung cấp Organ Trường Cao đẳng Lào Cai với mục đích giúp các em có thể đệm được các bài hát viết về Lào Cai, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21