DẠY HỌC HÁT DÂN CA NGHI LỄ HÁT THỜ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC

  • NGUYỄN THANH TIẾN
Từ khóa: Dạy học hát dân ca nghi lễ hát thờ,hát dân ca nghi lễ, đào tạo sư phạm âm nhạc

Tóm tắt

Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất, trong sinh hoạt đời sống thường ngày và trong lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo... Người ta thường gọi dân ca dùng để ru trẻ ngủ là thể loại hát ru, dân ca hát đối đáp nam nữ trong ngày hội làng là thể loại hát giao duyên... Dân ca hình thành trong nghi thức cầu cúng, tế lễ các vị thần được gọi là dân ca nghi lễ phong tục hay dân ca nghi lễ hát thờ, dân ca nghi lễ thờ thần. Ở nước ta có một số thể loại dân ca nghi lễ hát thờ như Hát Xoan, Hát Dô, Hát Dậm, Hát Chèo tàu. Mỗi thể loại dân ca này đều là di sản phi vật thể quý giá của dân tộc, trong đó Hát Xoan được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dạy học dân ca nghi lễ Hát thờ gồm nhiều nội dung, trong bài viết này, chúng tôi trình bày về dạy học hát cho sinh viên Sư phạm âm nhạc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21