CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NGHỆ THUẬT

  • TRỊNH THỊ HÀ
Từ khóa: Quản lý dạy học, sinh viên nghệ thuật, tiếng Anh

Tóm tắt

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra tất cả việc quản lý dạy học nói chung và quản lý dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh) nói riêng đều tuân theo quy luật giáo dục. Những tư tưởng giáo dục trong đó có quản lý dạy học của các nhà giáo dục tiền bối đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng đó đã là cơ sở vững chắc cho nền giáo dục hiện đại, vạch ra hướng đi đúng đắn cho nghiên cứu giáo dục trong đó có cả quá trình dạy học và khoa học quản lý giáo dục. Nhất là trong giai đoạn hiện tại mà còn có tác dụng thay đổi về nhận thức, cách thức dạy và học tiếng Anh cho sinh viên. Tiếng Anh có vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước mà biết tiếng Anh còn là một năng lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại. Nên việc quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên nghệ thuật điều này không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng dạy – học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện tại mà còn có tác dụng thay đổi về nhận thức, cách thức dạy học tiếng Anh cho sinh viên trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21