Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG HỖ TRỢ ĐẶT BUỒNG TIÊM TRUYỀN CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ Tải xuống tải PDF