Nghiên cứu biện pháp gia cố đất đá thích hợp để giữ ổn định cho các đường lò trong khai thác hầm lò tại Quảng Ninh

  • Nguyễn Chí Thành
  • Nguyễn Văn Thành
  • Gospodarikov Alexandr
Từ khóa: Đường hầm, Gia cố, Khai thác, Ổn định, Phương pháp

Tóm tắt

Hiện nay, cùng với tốc độ phát triển của kinh tế và nhu cầu hoạt động, sinh sống rất lớn của Việt Nam, nhu cầu về năng lượng đang ngày trở thành vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết. Trong các loại năng lượng, than là một trong những loại năng lượng chiếm giữ tỷ trọng lớn trong ngành năng lượng của nước ta. Do đó, việc phát triển các công nghệ khai thác để đẩy mạnh hiệu suất cũng như sản lượng của than là điều cần thiết phải thực hiện. Trong tổng sản lượng than khai thác hàng năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sản lượng khai thác than hầm lò chiếm tỷ trọng lớn (60÷80%). Hiện nay, các đơn vị thiết kế và thi công đã áp dụng nhiều các biện pháp thi công khác nhau để chống giữ, tạo sự ổn định cho các đường lò khai thác của khu vực Quảng Ninh. Tuy nhiên, một số các đường lò vẫn xảy ra hiện tượng mất ổn định, biến dạng quá mức cho phép và làm ảnh hưởng đến việc khai thác. Bài báo này trình bày nội dung một số phương pháp gia cố thích hợp khối đất đá xung quanh các đường lò thuộc khu vực Quảng Ninh. Bài báo cũng ứng dụng các cơ sở lý thuyết để xác định biện pháp gia cố thích hợp cho một đường lò cụ thể đang xây dựng trong khu vực Khe Chàm I của Công ty than Hạ Long thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-11
Chuyên mục
Bài viết