Giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Giang Tấn Thông; Hoàng Thị Phương Lan

Abstract

Nước uống đóng chai và nước đá dùng liền là những mặt hàng sử dụng trực tiếp không qua chế biến được sử dụng hàng ngày với đối tượng sử dụng phổ biến và rộng rãi trong cộng đồng.

điểm /   đánh giá
Published
2022-06-27
Section
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN