Quy trình sản xuất lúa nước 2 (Oryza Sativa L.) trên vùng đất nhiễm mặn tại thị xã Ba Đồn

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Bùi Thị Thục Anh

Abstract

Xã Quảng Hòa là một trong những xã vùng Nam của thị xã Ba Đồn với nhiều diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm mặn chỉ sản xuất được một vụ/năm.

điểm /   đánh giá
Published
2022-06-27
Section
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN