Quy chuẩn Việt Nam về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử có gì đáng chú ý?

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Theo Vietq.vn

Abstract

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, việc chứng nhận hợp quy là cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Published
2022-06-28
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ