Đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp ở nông thôn

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Bản tin KNĐMST số 20/2023

Abstract

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-07
Section
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO