Thúc đẩy cơ hội hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Singapore và Việt Nam

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Bản tin KNĐMST số 25/2023

Abstract

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực do Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tổ chức tại Hà Nội

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-07
Section
KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO