Nâng cao năng lực kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực y tế

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Văn Nguyễn Tiến Sĩ

Abstract

Hiện nay, trang thiết bị y tế ngày càng phát triển hiện đại, tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng hoạt động y tế....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-07
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI