Trung tâm ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Trần Thị Hồng Duyên; Nguyễn Thị Ngọc Bích; Nguyễn Vũ Diệu Linh

Abstract

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN Quảng Bình....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-07
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI