Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Lệ Quyên

Abstract

Với sức trẻ, năng động, sáng tạo nhạy bén với khoa học và công nghệ, tuổi trẻ Quảng Bình đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi.....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI