Hợp tác xã nuôi ong lấy mật vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xã Phúc Trạch nỗ lực tạo lập sản phẩm phục vụ du lịch

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Nguyễn Hữu Hợp

Abstract

Tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Quảng Bình có 94 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao và 89 sản phẩm 3 sao.

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI