Hội cựu thanh niên xung phong xã Võ Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Thái Toản

Abstract

Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về với đời thường, cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh tiếp tục vượt khó, dám nghĩ dám làm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI