Hàm lượng Manggan trong thịt cá Bống Cát (Glossogobius giuris Hamilton, 1882) ở khu vực sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình

  • Tiến Thành Nguyễn
  • TS. Nguyễn Mậu Thành

Abstract

Chất thải công nghiệp, hoạt động nông nghiệp và quá trình địa hóa là những nguồn tiềm ẩn chất gây ô nhiễm kim loại nặng cho môi trường.....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI