Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đáp ứng sự hài lòng của du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Phạm Xuân Viễn

Abstract

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là một trong bốn khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI