Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Nguyễn Văn Giang

Abstract

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng...

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI