Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phòng, tránh tai biến địa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Bùi Trường Sơn; Nguyễn Thị Nụ; Nguyễn Thành Dương; Nguyễn Đức Lý

Abstract

Quảng Bình có địa hình hẹp, dốc từ Tây sang Đông với diện tích đồi núi chiếm đến 85% diện tích tự nhiên toàn tỉnh,....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN