Mô hình trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) theo tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

  • Tiến Thành Nguyễn
  • ThS. Nguyễn Trung Nghĩa

Abstract

Cỏ ngọt còn được gọi là cây cỏ đường, cỏ mật....

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-12
Section
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN