QCVN 08:20202/BTC - Giới hạn hàm lượng chì trong sơn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Theo Vietq.vn

Abstract

Trước những mỗi đe dọa nguy hiểm đến từ các sản phẩm sơn chứa hàm lượng chì cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của con người và môi trường...

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-13
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ