Lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022 - 2023)

  • Tiến Thành Nguyễn
  • H.T-T.N

Abstract

Ngày 13/10/2023, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình tổ chức...

điểm /   đánh giá
Published
2023-12-18
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ