XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ U16 QUỐC GIA

  • TS. Nguyễn Lê Huy
  • Ngô Thị Phương Thảo
Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, vận động viên, đội tuyển Bóng đá nữ, U16 Quốc gia...

Tóm tắt

Đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ
cho vận động viên đội tuyển Bóng đá nữ U16
Quốc gia qua các giai đoạn huấn luyện là việc
làm cần thiết; quá trình nghiên cứu lựa chọn chỉ
tiêu đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ của vận
động viên đội tuyển Bóng đá nữ U16 Quốc gia,
đồng thời xây dựng tiêu chuẩn đánh giá của các
chỉ tiêu đã lựa chọn cho đối tượng nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO