LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO HỌC SINH NAM ĐỘI TUYỂN CHẠY CỰ LY NGẮN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN QUỐC ĐẠI, TỈNH TÂY NINH

  • TS. Ngô Hữu Phúc
  • TS. Phạm Quốc Dũng
Từ khóa: Nâng cao thể lực chuyên môn, Học sinh nam, Đội tuyển, Chạy cự ly ngắn, Trường trung học phổ thông Trần Quốc Đại tỉnh Tây Ninh

Tóm tắt

Bằng các phương pháp nghiên cứu
khoa học thường quy trong thể dục thể thao
(TDTT), chúng tôi đã tiến hành lựa chọn được
10 bài tập (BT) phát triển thể lực chuyên môn
(TLCM) và qua 6 tháng thực nghiệm (TN) cho
thấy sự tác động cũng như hiệu quả của các bài
tập đến việc nâng cao thể lực chuyên môn cho
học sinh (HS) nam đội tuyển chạy cự ly ngắn
trường Trung học phổ thông (THPT) Trần Quốc
Đại tỉnh Tây Ninh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI