ỨNG DỤNG PHẦN MỀM UBERSENSE (HULD TECHNIQUE) TRONG GIẢNG DẠY KỸ THUẬT CHẠY VƯỢT RÀO CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀN KINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

  • ThS. Nguyễn Ngọc Nguyên Vỹ
Từ khóa: Điền kinh, chạy vượt rào, phần mềm Ubersense, kỹ thuật...

Tóm tắt

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong
quá trình giảng dạy tại các trường đại học là
công việc mang tính đột phá giúp đem lại hiệu
quả giảng dạy và học tập. Việc tìm hiểu và ứng
dụng phần mềm phân tích video quay chậm
Ubersense (được tích hợp ngay trong các thiết
bị điện thoại thông minh) trong giờ học đã đem
lại hiệu quả cao trong giảng dạy kỹ thuật chạy
vượt rào cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh
trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI