DẤU ẤN DI TRUYỀN TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH VẬN ĐỘNG VIÊN

  • PGS.TS.BS. Võ Tường Kha
  • Nguyễn Thùy Trang
Từ khóa: dấu ấn di truyền, dấu ấn protein, hoạt động thể chất,, bệnh lý tim mạch, vận động viên

Tóm tắt

Hoạt động thể chất thường xuyên với
cường độ thích hợp đã được chứng minh là một
yếu tố trong việc ngăn ngừa, cải thiện các bệnh
tim mạch ở các nhóm dân số khác nhau. Ngược
lại, luyện tập thể dục, thể thao trong thời gian
dài, quá sức và thiếu khoa học có thể gây ra các
biến cố tim mạch như thiếu máu cơ tim, nhồi
máu cơ tim cấp, đột quỵ. Tuy nhiên, việc đánh
giá định lượng ảnh hưởng của việc tập thể dục,
thể thao đối với sức khỏe tim mạch do sự tương
tác bởi số lượng và cường độ bài tập thể dục,
thể thao là rất khác nhau và hiện đang thiếu các
đánh giá có hệ thống thông qua các dấu ấn sinh
học hiệu quả, tin cậy.
Xuất phát từ tính cấp thiết này, chúng tôi phân
tích, tổng hợp, cung cấp một cách có hệ thống
các dấu ấn sinh học di truyền mới nhất liên
quan đến các bệnh tim mạch của VĐV, đồng
thời chỉ ra tiềm năng ứng dụng các dấu ấn sinh
học di truyền này trong việc dự báo, sàng lọc
chẩn đoán, tiên lượng, giám sát, can thiệp điều
trị và dự phòng kịp thời đối với các VĐV có kiểu
gene có nguy cơ cao về bệnh lý tim mạch có thể
mắc phải trong hoạt động thể dục thể thao

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
Y HỌC THỂ THAO