TÌM HIỂU VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH

  • Trần Minh Tâm

Tóm tắt

Hiện nay trên thế giới đã hình thành nhiều thành phố thông minh (đô thị thông minh) ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 . Tuy nhiên có nhiều vấn đề về khái niệm, nội dung, lộ trình triển khai xây dựng được một thành phố thông minh nhiều người còn chưa rõ, thậm chí cả những cấp lãnh đạo còn lúng túng. Để tìm hiểu về những vấn đề này, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về khái niệm, về định hướng và lộ trình xây dựng những trở ngại khi xây dựng một thành phố thông minh về hiện trạng cũng như những thực tế đang diễn ra trong quá trình xây dựng những thành phố thông minh ở Việt Nam

##submission.authorBiography##

Trần Minh Tâm
PGS.TS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI