Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đến năng lực tư duy thiết kế của học sinh THPT tại Hà Nội Tải xuống tải PDF