Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản:
Bộ Xây dựng
Địa chỉ tòa soạn: 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3.9780820
Fax: 024.3. 9740570
E-mail: tcxaydungvn@gmail.com
Website: http://tapchixaydungbxd.vn/tapchixaydung.vn

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Nguyễn Thái Bình
E-mail:
binhbobo2004@gmail.com

Trưởng ban điện tử: Phạm Văn Dùng
E-mail:
congdungpl@gmail.com