Quay trở lại chi tiết bài viết Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về nhà ở tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội Tải xuống tải PDF