Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế sử dụng phụ gia Silica-Fume gia cường bằng tấm CFRP

  • NGUYỄN THANH HƯNG
  • VƯƠNG HOÀNG THẠCH
  • VIÊN TẤN LỰC

Tóm tắt

TÓM TẮT

Kết cấu bê tông cốt thép sử dụng cốt liệu tái chế đang được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm, nhất là hiện nay nguồn cốt liệu tự nhiên đang dần cạn kiệt, diện tích đất để chôn lấp những phế thải xây dựng cũng dần bị thu hẹp. Cho nên việc tái sử dụng phế thải xây dựng cần phải có các nghiên cứu đầy đủ hơn để có cơ sở khoa học cho việc ứng dụng cốt liệu tái chế này. Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm thu được của 04 dầm BTCT có các kích thước 200 × 300 × 1800 mm, trong đó 01 dầm dùng cốt liệu tự nhiên và 03 dầm dùng cốt liệu tái chế. Các dầm dùng cốt liệu tái chế tương ứng 30%, 50%, 70% và Silica-Fume 10 % cho các dầm. Dầm được gia cường bằng phương pháp dán tấm CFRP, mỗi quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của mỗi dầm được xác định thông qua thí nghiệm uốn ba điểm. Kết quả thí nghiệm cho phép phân tích đánh giá ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép sử dụng cốt liệu bê tông tái chế có phụ gia Silica-Fume được gia cường kháng uốn bằng phương pháp dán tấm sợi CFRP.

Từ khoá: Dầm bê tông cốt thép; Silica-Fume; bê tông tái chế; tấm CFRP; gia cường

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC