Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn châu Âu trong tính toán thiết kế móng nông tại Việt Nam Tải xuống tải PDF