Mô hình tính móng bè - cọc cho nhà cao tầng có xét đến ảnh hưởng của đất nền

  • NGUYỄN THANH HẢI

Tóm tắt

TÓM TẮT

Móng bè - cọc là sự kết hợp giữa móng bè và cọc nên việc tương tác giữa bè, cọc và đất nền là yếu tố quan trọng khi tính toán thiết kế. Ưu điểm của loại móng này là có khả năng chịu tải trọng lớn, độ cứng lớn và không gian thông thoáng để bố trí tầng hầm nên được áp dụng nhiều cho các công trình cao tầng ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế cho móng bè cọc, nên việc áp dụng vẫn còn nhiều thách thức. Nhằm đánh giá ảnh hưởng của đất nền đến sự làm việc của bè và cọc. Bài viết trình bày 2 phương pháp mô hình cho móng bè - cọc khi có và không có xét đến hệ số nền Cz. Mô hình phần tử hữu hạn 3D được thực hiện bằng phần mềm ETABS và SAFE. Kết quả mô phỏng cho thấy giá trị nội lực của bè và cọc giảm khi có xét đến hệ số nền, đồng thời độ lún của nền cũng giảm.

Từ khóa: Móng cọc; móng bè - cọc; móng cho nhà cao tầng; hệ số đất nền

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC