Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá chất lượng silica từ tro trấu ở Thừa Thiên Huế sử dụng trong sản xuất bê tông chất lượng siêu cao Tải xuống tải PDF