Quay trở lại chi tiết bài viết Hội chứng não sau có hồi phục (PRES) sau ghép gan ở trẻ em: báo cáo ca bệnh Tải xuống tải PDF