Quay trở lại chi tiết bài viết Đa hình gen CYP3A5 và nồng độ tacrolimus ở bệnh nhân ghép thận Tải xuống tải PDF