Quay trở lại chi tiết bài viết Dengue xuất huyết nặng ở bệnh nhân ghép thận: nhân một trường hợp tại Bệnh Viện Quân Y 103 Tải xuống tải PDF