Quay trở lại chi tiết bài viết Thải ghép gan cấp thể giàu tương bào - báo cáo ca bệnh hiếm và tổng quan y văn Tải xuống tải PDF