Quay trở lại chi tiết bài viết Điều trị rò dưỡng chấp sau mổ lấy thận nội soi từ người cho sống để ghép Tải xuống tải PDF