ỨNG DỤNG TIA LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT THẤP VỚI BƯỚC SÓNG 940NM VÀ 10 KÊNH PHÁT ĐỘC LẬP VỚI NHAU TRONG ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN

  • Lê Lã Vương Linh
Từ khóa: bước sóng, hiệu ứng sinh học, tần số sinh học

Tóm tắt

Quang liệu pháp là phương pháp điều trị hỗ trợ đã minh chứng tác dụng trị liệu và ý nghĩa xã hội đáng kể qua nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trên thế giới và trong nước. Bài báo giới thiệu một phương án sử dụng nguồn sáng bằng Laser bán dẫn công suất thấp với ưu điểm tính đơn sắc, đảm bảo công suất phù hợp, có khả năng tạo hiệu ứng kích thích sinh học với bước sóng 940nm và tần số điều biến của từng chứng bệnh, nhằm hỗ trợ vật lý trị liệu, đặc biệt điều trị các chứng tê – bại – đau – nhức. Thiết bị quang châm bằng Laser bán dẫn công suất thấp được chế tạo có công suất thấp từ 0-14mW, phát bức xạ theo dạng đầu phát đơn Laser bước sóng 940nm. Tần số điều biến của thiết bị được điều chỉnh theo tần số sinh học từ 5Hz đến 100Hz.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết