ĐIỀU KIỆN ĐỦ CHO SỰ CỘNG HƯỞNG TỔNG QUÁT TRONG MẠNG LƯỚI GỒM 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN DẠNG FITZHUGH-NAGUMO VỚI LIÊN KẾT TUYẾN TÍNH MỘT CHIỀU

  • Phan Văn Long Em
  • Võ Tấn Đạt
Từ khóa: cộng hưởng tổng quát, FitzHugh-Nagumo, hệ phương trình vi phân, liên kết tuyến tính

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu về sự cộng hưởng tổng quát trên mạng lưới gồm hai hệ phương trình vi phân dạng FitzHugh-Nagumo với liên kết tuyến tính một chiều. Cụ thể, chúng tôi tìm điều kiện đủ đối với độ mạnh liên kết và xây dựng bộ điều khiển cộng hưởng để sự cộng hưởng tổng quát xảy ra, cùng với mô phỏng số để kiểm tra lại kết quả lý thuyết tìm được. Kết quả cho thấy có sự thống nhất giữa kết quả lý thuyết và phương pháp số, đặc biệt là sự hiệu quả của bộ điều khiển cộng hưởng được xây dựng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-04
Chuyên mục
Bài viết