Một số lưu ý về viết và đăng bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành

  • Bộ Trần Đăng
  • Nga Phùng Thị
  • Giang Quách Công
Từ khóa: Bài báo khoa học; Cơ sở giáo dục đại học; Công bố khoa học; Kinh nghiệm; Tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tóm tắt

Viết một bài báo và để được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành, không phải là một việc làm quá khó - khó đến mức không thể viết để được đăng; nhưng cũng không đơn giản - đơn giản đến mức ai cũng viết được và được đăng tải. Tuy nhiên, không phải đã viết là thành công, không phải ai viết cũng dễ dàng đạt được kết quả mong muốn, nhất là đối với đội ngũ trí thức trẻ. Thực tiễn cho thấy, không chỉ có đội ngũ trí thức trẻ, mà cán bộ nghiên cứu, giảng viên lâu năm, thậm chí có không ít cán bộ nghiên cứu, giảng viên có trình độ tiến sĩ và chức danh khoa học như giáo sư, hay phó giáo sư cũng rất khó khăn khi viết và đăng một bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành, nhất là những tạp chí có uy tín. Vậy làm thế nào để đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và người học ở các cơ sở giáo dục đại học không ngừng nâng cao số lượng các công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín? Bài viết mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm với một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu và người học còn băn khoăn trong việc viết và đăng bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03