Xác định một số thông số đặc trưng động học quay vòng của liên hợp máy kéo Shibaura sd 3100 với rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ

  • Thái Lê Văn
Từ khóa: Động học quay vòng, liên hợp máy kéo, rơ moóc một trục, quay vòng Ackerma

Tóm tắt

Vận dụng cơ sở lý thuyết động học quay vòng của ô tô kéo rơ moóc chuyển động trên đường để xây dựng mô hình tính toán động học quay vòng của liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ moóc một trục, từ đó tính toán xác định được một số thông số đặc trưng động học quay vòng chủ yếu của liên hợp máy kéo Shibaura SD 3100 với rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ đảm bảo điều kiện động học quay vòng Ackerman bao gồm: Góc quay vòng của bánh xe dẫn hướng phía bên trong và bên ngoài; bán kính quay của rơ moóc quay quanh tâm quay vòng tức thời; khoảng cách từ trục đối xứng dọc của máy kéo đến tâm quay vòng tức thời; bán kính quay vòng của tọa độ trọng tâm của máy kéo đối với tâm quay vòng tức thời; góc hợp bởi trục đối xứng dọc của máy kéo và trục đối xứng dọc của rơ moóc và bề rộng mặt đường tối thiểu cần thiết cho liên hợp máy quay vòng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03