Ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 trong chiết tách đất xây dựng và đất trống quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội

  • Thuận Nguyễn Đức
Từ khóa: chỉ số đất trống và đất xây dựng (EBBI), chỉ số đất xây dựng (NDBI), chỉ số đô thị (UI), viễn thám …

Tóm tắt

Nghiên cứu chiết tách đất xây dựng và đất trống quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội từ dữ liệu ảnh viễn thám là quá trình đánh giá hiệu năng chiết tách cho 2 nhóm đối tượng này bằng 2 phương pháp chiết tách ảnh chỉ số và phân loại ảnh. Trong đó, phương pháp chiết tách ảnh chỉ số có hiệu năng tốt hơn phương pháp phân loại ảnh, cụ thể, chỉ số đất xây dựng (NDBI) cho hiệu năng tốt nhất với độ chính xác đạt được là 95,83%, chỉ số đô thị (UI) với 91,30%, chỉ số đất trống và đất xây dựng (EBBI) là 84,78%, còn phương pháp phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất với 72,09%. Nguyên nhân là do tính  phức tạp của hành vi phản xạ phổ và độ chính xác trong quá trình khoanh vẽ tệp mẫu nên phương pháp phân loại ảnh có hiệu năng kém nhất, còn phương pháp dùng ảnh chỉ số sẽ khắc phục hầu hết các nhược điểm của phương pháp phân loại ảnh nên cho kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn, đặc biệt là ảnh chỉ số NDBI. Qua đó, với ảnh phân ngưỡng chỉ số NDBI đã thống kê được diện tích đất xây dựng và đất trống quận Hoàng Mai tương ứng là 1.621,08ha (40,35%) và 78,75ha (1,96%), đây sẽ là chỉ báo của mức độ phát triển đô thị cũng như chất lượng môi trường của quận Hoàng Mai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03