Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 trong chiết tách đất xây dựng và đất trống quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội Tải xuống tải PDF